Misyon-Vizyon

MİSYON

Uluslararası düzeyde yükseköğretim kurumlarıarası öğretim elemanı/öğrenci değişimi için gerekli altyapıyı oluşturarakve uluslararası projeleri destekleyerek, üniversitemizin eğitim kalitesininyükselmesine ve eğitim düzeyinin uluslararası standartlara ulaşmasınısağlayarak bir dünya üniversitesi olma idealine ulaşmak amacıyla;

ü Etkili, geliştirilebilir vesürdürülebilir bir uluslararasılaşma stratejisi geliştirmek,

ü Uluslararası öğrencitemin stratejisini belirlemek ve uygulanmasını sağlamak,

ü Uluslararasıöğrenci sayısını artırmaya yönelik çalışmalarda bulunmak,

ü Öğrenci, öğretim elemanve idari  personelin  hareketlilik faaliyetlerini koordine etmek,

ü Bologna Süreci norm veilkelerinin üniversitemizde içselleştirilmesini sağlamak,

ü Eğitim ve gençlikalanlarında üniversitemiz öğrencilerine yönelik gençlik bilgilendirmesi yapmak,

ü Üniversitemizinuluslararası program ve projelerden azami ölçüde yararlanmasını sağlayacakaltyapıyı oluşturmak,

ü Uluslararası ikiliişbirliği anlaşmaları, ortak diploma programları ve değişim programları gibiuluslararası işbirliği anlaşmalarının eşgüdümü ile ilgili iş ve işlemleri takipetmek,

ü Üniversitemizinuluslararası alanda tanıtımını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak,

ü İşbirliği yaptığımızuluslararası üniversitelerin  etkinliklerinin üniversitemizdeduyurulmasını sağlamaktır.

 

VİZYONUMUZ

Uluslararasılaşma stratejilerini etkin vesürdürülebilir şekilde uygulayan, yükseköğretim sisteminde uluslararasılaşmaalanında yeni oluşan ve gelişen koşullara hızla uyum sağlayan, SiirtÜniversitesinin uluslararasılaşmasına en üst düzeyde katkı sağlayan bir ofisolmaktır.

Uzm. MEHMET KENAN TAN
Güncelleme : 03.11.2016 10:38:15